انجمن ایرانی تحقیق در عملیات- آیین نامه‌ها
آیین نامه ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

برای دریافت متن کامل بر روی عنوان مورد نظر کلیک نمایید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات:
http://iors.ir/find.php?item=1.188.92.fa
برگشت به اصل مطلب