انجمن ایرانی تحقیق در عملیات- خبرنامه انجمن
خبرنامه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، شماره 18

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | 
خبرنامه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، شماره 18
 • سخن سردبیر
 • یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق درعملیات 
 • سومین کنفرانس بین المللی علوم تصمیم گیری هوشمند
 • چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع 
 • ششمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران
 • گزارش اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار 
 • گزارش سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها 
 • گزارش دومین کنفرانس بین المللی ریاضیات و تصمیم گیری 
 • گزارش اولین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی
 • گزارش کارگاه آموزشی 
 • معرفی کتاب
 • اسامی نمایندگان انجمن در دانشگاه های سراسر کشور
 • فرم عضویت حقوقی
 • فرم عضویت حقیقی

برای دانلود بر روی تصویر خبرنامه کلیک کنید

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات:
http://iors.ir/find.php?item=1.203.211.fa
برگشت به اصل مطلب