انجمن ایرانی تحقیق در عملیات- خبرنامه انجمن
خبرنامه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، شماره 20

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/5/18 | 
خبرنامه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، شماره 20
 • سخن سردبیر
 • دهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
 • چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها
 • دومین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی
 • گزارش یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
 • گزارش پانزدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع
 • گزارش هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی
 • معرفی کتاب
 • اسامی نمایندگان انجمن در دانشگاه های سراسرکشور
 • فرم عضویت حقوقی
 • فرم عضویت حقیقی

برای دانلود بر روی تصویر خبرنامه کلیک کنید

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات:
http://iors.ir/find.php?item=1.203.214.fa
برگشت به اصل مطلب