انجمن ایرانی تحقیق در عملیات- خبرنامه انجمن
خبرنامه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، شماره 21

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/1 | 
خبرنامه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، شماره 21
 • سخن سردبیر
 • دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
 • اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی در علم، فناوری و سیستم‌های هوشمند
 • شانزدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع
 • هفتمین کنگره مشترک سیستم‌های فازی و هوشمند ایران
 • نهمین کنفرانس بین‌المللی اطلاعات و مهندسی فازی
 • دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و سیستم‌های فازی
 • پنجمین فراخوان مقاله مجلیه علمی -‍ پژوهشی کنترل و بهینه‌سازی در ریاضیات کاربردی
 • معرفی کتاب
 • اسامی نمایندگان انجمن در دانشگاه‌های سراسر کشور
 • فرم عضویت حقوقی
 • فرم عضویت حقیقی

برای دانلود بر روی تصویر خبرنامه کلیک کنید

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات:
http://iors.ir/find.php?item=1.203.217.fa
برگشت به اصل مطلب