انجمن ایرانی تحقیق در عملیات- تفاهم نامه ها
تفاهم نامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/15 | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات:
http://iors.ir/find.php?item=1.247.241.fa
برگشت به اصل مطلب