انجمن ایرانی تحقیق در عملیات- تفاهم نامه ها
تفاهم نامه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/29 | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات:
http://iors.ir/find.php?item=1.247.242.fa
برگشت به اصل مطلب