انجمن ایرانی تحقیق در عملیات- اخبار و رویدادها
برگزاری مجمع عمومی سالیانه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/2/10 | 
برگزاری مجمع عمومی  انجمن ایرانی تحقیق در عملیات- 8 اردیبهشت 95AWT IMAGE

مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات در تاریخ 1395.02.08 رای ساعت 16:30 با حضور ناظر کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم در دانشگاه صنعتی شیراز برگزار شد. در این این جلسه پس از استماع گزارش ریاست محترم هیت مدیره انجمن، مطابق اساسنامه انجمن جهت موارد مطرح شده شامل میزان حق عضویت اعضا، کلیات ایجاد نشریه انجمن به زبان فارسی، کلیات اساسنامه انجمن و ترازنامه مالی تصمیم گیری شد.

سپس متقاضیان عضویت در دوره جدید هیت مدیره خود را به حاضرین معرفی نمودند و رای گیری مخفی با ورقه صورت پذیرفت. نتیجه رای گیری پس از جمع آوری و شمارش آرا به شرح زیر اعلام گردید:

دکتر نظام الدین مهدوی امیری (57 رای) - دکتر بهروز علیزاده (52 رای) - دکتر محمد مهدی پایدار ( 50 رای) - دکتر ایرج مهدوی (45 رای) - دکتر جعفر پورمحمود (40 رای) - دکتر محمد رضا صافی (29 رای) - آقای محمد سلیمانی ورکی (25رای) - دکتر محمد باقر احمدی (22 رای) - دکتر حمیدرضا ملکی (19 رای) - دکتر سحر خوش فطرت (17 رای) - خانم شقایق مکرمی (14 رای)
اولین جلسه هیت مدیره جدید در تاریخ 1395.02.09 در دانشگاه صنعتی شیراز برگزار گردید و پس از رای گیری مخفی با ورقه جناب آقای دکتر نظام الدین مهدوی امیری بعنوان رئیس، جناب آقای دکتر ایرج مهدوی بعنوان نایب رئیس و جناب آقای دکتر محمدرضا صافی بعنوان خزانه دار انتخاب شدند.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات:
http://iors.ir/find.php?item=1.60.188.fa
برگشت به اصل مطلب