انجمن ایرانی تحقیق در عملیات- اخبار پایگاه
انتخاب آقای دکتر محمد علی نجفی به عنوان شهردار تهران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/5/19 | 
AWT IMAGE

انتخاب شایسته آقای دکتر محمد علی نجفی، استاد بازنشسته دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف، به عنوان شهردار تهران را خدمت ایشان تبریک عرض می‌نماییم.
 
انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات:
http://iors.ir/find.php?item=1.61.200.fa
برگشت به اصل مطلب