انجمن ایرانی تحقیق در عملیات- اخبار پایگاه
درگذشت دکتر حامدرضا طارقیان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/10/22 | 


انجمن ایرانی تحقیق در عملیات با نهایت تاسف درگذشت جناب آقای دکتر حامدرضا طارقیان، استاد دانشگاه فردوسی مشهد را خدمت خانواده محترم وی صمیمانه تسلیت عرض می‌کند و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات مسئلت دارد.​

رییس انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
نظام الدین مهدوی امیری

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات:
http://iors.ir/find.php?item=1.61.210.fa
برگشت به اصل مطلب