انجمن ایرانی تحقیق در عملیات- اخبار پایگاه
امضا تفاهم نامه همکاری انجمن ایرانی تحقیق در عملیات با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/11 | 
احتراما به استحضار می رسد انجمن ایرانی تحقیق در عملیات  تفاهم نامه همکاری در انتشار نشریه علمی  Control and Optimization in Applied Mathematics را در راستای گسترش و ارتقای پژوهش در سطح کشور، کمک به ایجاد ارتباط و همکاری بین محققان و انتشار پژوهش های علمی را با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور به امضا رساند.

https://mathco.journals.pnu.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات:
http://iors.ir/find.php?item=1.61.250.fa
برگشت به اصل مطلب