انجمن ایرانی تحقیق در عملیات- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
گزارش پنجمین کنفراس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  گزارش پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

  پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات به میزبانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در تاریخ های 27 و 28 اردیبهشت ماه سال 1391 برگزار شد.

  این کنفرانس، از آبان ماه سال ۹۰ شروع به فعالیت نمود که مقالات پذیرش شده در این کنفرانس در قالب محورهای زیر می باشند:

  Ø الگوریتم های ابتکاری و فوق ابتکاری

  Ø بهینه سازی ترکیبیاتی، برنامه ریزی عدد صحیح و شبکه ها

  Ø بهینه سازی تصادفی و سیستم های صف

  Ø بهینه سازی پیوسته

  Ø مدل های فازی

  Ø تحلیل پوششی داده ها

  Ø تصمیم گیری چندمعیاری

  Ø شبیه سازی

  Ø نظریه بازی ها

  Ø نرم افزارهای تخصصی تحقیق در عملیات

  Ø کاربردهای تحقیق در عملیات در علوم و مهندسی

  Ø مدل سازی ریاضی در تحقیق در عملیات

  در طول کمتر از دو ماه پس از اعلام فراخوان در آدرس Or2012.com ، با استقبال بی نظیر اساتید و پژوهشگران، حداقل 650 مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال شد که از این تعداد، 200 مقاله به عنوان سخنرانی شفاهی و نزدیک به 250 مقاله برای پوستر پس از ارزیابی توسط داوران کنفرانس برای ارائه آماده شد. از مقالات پذیرش شده 184 مورد به صورت سخنرانی موازی در شش نوبت مورد بحث و بررسی قرارگرفت و 215 مورد به صورت پوستر در سه نوبت در معرض شرکت کنندگان کنفرانس قرار گرفت.

  لازم به ذکر است که در این کنفرانس 25 نفر از شرکت کنندگان غیردانشگاهی از مراکز صنایع و سازمانهای مختلف، 48 نفر از اعضای محترم هیات علمی با مدرک دکتری، 39 نفر دانشجویان دوره دکتری، 156 نفر فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد،196 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و 15 نفر فارغ التحصیلان کارشناسی و دانشجوی کارشناسی حضور داشتند.

  یکی از وجوه تمایز این کنفرانس نسبت به کنفرانس های قبلی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات در دیگر دانشگاههای ایران اسلامی برپایی اولین مسابقه تحقیق در عملیات دانشجویی کشور، که بر فضای علمی و پژوهشی کنفرانس افزوده است.

  همچنین در این کنفرانس سه کارگاه و پنج سخنرانی عمومی تشکیل شد که دو سخنرانی به صورت Online برگزار گردید. اولین سخنرانی عمومی Online در روز چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه سال 1391 توسط پروفسور James B. Orlin از MIT Sloan School و دومین سخنرانی عمومی در روز پنجشنبه 28 اردیبهشت ماه سال 1391 توسط خانم دکتر سمیه موذنی از دانشگاه Princeton ارائه شد . بقیه سخنرانان عمومی آقای دکتر محمد مدرس یزدی و دکتر نظام مهدوی امیری از دانشگاه صنعتی شریف و پروفسور Roos از دانشگاه Delft بودند. کارگاه های این کنفرانس توسط آقای دکتر عیسی نعمت الهی از دانشگاه Calgary ، دکتر محمدرضا علیرضایی از دانشگاه علم وصنعت ایران و دکتر جواد مهری تکمه از دانشگاه تبریز برگزار شد.

 

 

                                                                                                                                      دکتر جعفر پورمحمود

  دبیر علمی پنجمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات:
http://iors.ir/find.php?item=1.62.119.fa
برگشت به اصل مطلب