انجمن ایرانی تحقیق در عملیات- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
اولین کنفرانس ملی مدل‌سازی ریاضی در علم، فناوری و سیستم‌های هوشمند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/11 | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات:
http://iors.ir/find.php?item=1.62.215.fa
برگشت به اصل مطلب