:: پرسش‌های متداول ::
:: عمومی
# در انجمن ثبت نام کرده ام ولی هنوز شماره عضويت دريافت نکرده ام.
شماره عضويت تنها پس از تکميل ثبت نام و پرداخت حق عضويت صادر می شود. اگر واريز حق عضويت با موفقيت انجام شود، شماره عضويت حداکثر ظرف يک هفته کاری برای شما ارسال می گردد. در غير اين صورت لطفا مشخصات و شماره پيگيری پرداخت خود را به ايميل انجمن ارسال کنيد.
1393/9/5 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید