:: پرسش‌های متداول ::
:: عمومی
# چگونه می توان با انجمن همکاری داشت؟
شما می توانيد در تهيه اخبار جهت انعکاس در خبرنامه و يا سايت، تهيه مقالات علمی مرتبط برای انتشار در تالارهای گفتگوی، معرفی کتاب، معرفی پيشگامان در زمينه تحقيق در عمليات و ... با انجمن همکاری کنيد. بديهی است مطالب ارسالی پس از بررسی با نام شما منتشر خواهد شد.
1393/9/5 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید