:: پرسش‌های متداول ::
:: عمومی
# چگونه می توانم اطلاعاتی در خصوص ظرفيت پذيرش اين رشته در دانشگاه ها به دست بياورم؟
انجمن هيچ گونه اطلاعی از ظرفيت پذيرش، آخرين رتبه های قبولی، دانشگاه های پذيرش کننده و ... ندارد. لذا برای دريافت اين گونه اطلاعات با روابط عمومی دانشگاه ها تماس بگيريد.
1393/9/5 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید