:: پرسش‌های متداول ::
:: مجله علمی-پژوهشی انجمن
# آبا امکان ارسال مقاله با فرمت Latex برای مجله انجمن وجود دارد؟
خير، در حال حاضر مجله Iranian Journal of Operations Research تنها از MS Word (*.docx) پشتبانی می کند.
1393/9/5 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید