:: پرسش‌های متداول ::
:: مجله علمی-پژوهشی انجمن
# آيا امکان ارسال مقاله فارسی در مجله انجمن وجود دارد؟
خير، مجله Iranian Journal of Operations Research تنها مقالات انگليسی را پذيرش می کند.
1393/9/5 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید