انجمن ایرانی تحقیق در عملیات- اعضای هیات مدیره
اعضای هیات مدیره انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/2/11 | 

اعضای هیأت مدیره انجمن ایرانی تحقیق در عملیات عبارت است از :

رئیس:    دکتر ایرج مهدوی (دانشگاه علوم و فنون مازندران)
نایب رئیس:   دکتر سید هادی ناصری (دانشگاه مازندران(
بازرس:    دکتر بهروز علیزاده ( دانشگاه صنعتی سهند تبریز(

                            
ردیف نام و نام خانوادگی نام دانشگاه
1 دکتر مجید ایرانمنش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
2 دکتر رضا توکلی مقدم دانشگاه تهران
3 دکتر فرهاد حسین زاده لطفی دانشگاه آزاد اسلامی-علوم و تحقیقات تهران
4 دکتر اسماعیل خرم دانشگاه صنعتی امیرکبیر
5 دکتر جعفر فتحعلی دانشگاه صنعتی شاهرود
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات:
http://iors.ir/find.php?item=1.103.19.fa
برگشت به اصل مطلب