انجمن ایرانی تحقیق در عملیات- خبرنامه انجمن
خبرنامه شماره 22

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/20 | 
  • فهرست
  • سخن سردبیر
  • دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات 
  • یازدهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
  • پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها
  • گزارش اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی در علم، فناوری و سیستم های هوشمند
  • گزارش هفتمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران 
  • گزارش نهمین کنفرانس بین المللی اطلاعات و مهندسی فازی
  • گزارش سمینار یک روزه برنامه ریزی خطی عددصحیح در تحلیل پوششی داده ها
  • خبری از یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات و اقیانوسیه

برای دانلود بر روی تصویر خبرنامه کلیک کنید

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات:
http://iors.ir/find.php?item=1.203.223.fa
برگشت به اصل مطلب