انجمن ایرانی تحقیق در عملیات- وظایف و فعالیتها
سند راهبردی ده ساله

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/28 | 
سند راهبردی ده ساله انجمن ایرانی تحقیق در عملیات   ۱۴۰۰-۱۳۹۱

تهیه و تدوین: دکتر سید هادی ناصری
دانشگاه مازندران-دفتر نمایندگی انجمن در مازندران
دانلود
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات:
http://iors.ir/find.php?item=1.57.232.fa
برگشت به اصل مطلب