انجمن ایرانی تحقیق در عملیات- اخبار پایگاه
پیام تسلیت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/9 | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات:
http://iors.ir/find.php?item=1.61.254.fa
برگشت به اصل مطلب